Społeczna rola adwokatury

Piotr Mikołajczak

Nie da się zaprzeczyć, że prawnicy są grupą społeczną bardzo potrzebną z różnych względów. Szczególną rolę do odegrania mają tutaj adwokaci, a także radcowie prawni, ponieważ to ich zadaniem jest pośredniczyć w relacjach pomiędzy obywatelami a szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości. Możliwości w tym zakresie są naprawdę duże, ponieważ na rynku działa dziś wiele kancelarii adwokackich i radcowskich. Można zatem swobodnie skorzystać ze wsparcia doświadczonych prawników, jeśli tylko pojawi się taka konieczność. Najczęściej dzieje się tak wówczas, kiedy trzeba istotne kwestie formalne załatwić lub gdy pod adresem danej osoby czy podmiotu adresowane są jakieś oskarżenia lub zarzuty. Adwokaci odgrywają bardzo istotną rolę, ponieważ budują klimat zaufania do państwa prawa.

Swoim autorytetem i wiedzą przyczyniają się do tego, że osoby potrzebujące wsparcia będą mogły się o nie ubiegać z poczuciem, że wszystkie ich prawa pozostaną uszanowane w zakresie przewidzianym normami konstytucji, ustaw i kodeksów. Bez takiego zaplecza obywatel będzie się czuł osamotniony i być może dojdzie do wniosku, że jego „walka” jest beznadziejna i skazana na porażkę. Absolutnie tak nie jest, a adwokat działa właśnie po to, ażeby dać temu dowód. Nie tylko świadczy on usługi, ale też wypełnia misję, która ma na celu zapewnienie obywatelom wsparcia. Rzecz jasna na tle relacji adwokatów i klientów także rodzą się czasami kontrowersje, ponieważ nie zawsze każdy jest w pełni zadowolony z tego, co mecenas robi na jego rzecz. Jeśli faktycznie tak się dzieje, można mówić o rozczarowaniu.

Miejmy na uwadze, że nie zawsze adwokaci świadczą usługę na rynkowych zasadach. Nie zawsze klient zgłasza się do nich z konkretną potrzebą. Bywa, że jest zupełnie inaczej i ktoś otrzymuje adwokata z urzędu. Jeśli tak się dzieje, pojawiają się wątpliwości związane z tym, czy zaangażowanie prawnika w sprawę będzie tak samo duże jak w przypadku wynajęcia go w „zwyczajny” sposób. Bycie obrońcą z urzędu szansą na zawodowy awans Obrońca z urzędu ma rzecz jasna identyczne możliwości i uprawnienia, co osoby pracujące na rzecz swoich klientów na zasadach rynkowych. I generalnie każdy ma podstawy, aby wymagać od takiego adwokata dokładnie tego samego, co od człowieka zaangażowanego komercyjnie.

Mało tego – część młodych obrońców traktuje bycie obrońcą z urzędu jako szansę, aby zaistnieć w prawniczym świecie. Proces zakończony pomyślnie potwierdza skuteczność obrońcy i jego zręczność w prowadzeniu sprawy. Jeśli tak rzeczywiście jest, to można klientów z urzędu potraktować jako swego rodzaju odskocznię do większej kariery w palestrze. W przypadku adwokatów i ich społecznej roli mamy więc do czynienia z różnymi aspektami. Dla nas pewne kwestie powinny pozostać najważniejsze. Przede wszystkim wszyscy bez wyjątku mają prawo do rzetelnej obrony w sytuacji, kiedy zostaną postawieni w stan oskarżenia z jakiegokolwiek powodu.

W tym celu można zwrócić się do konkretnego adwokata i po prostu skorzystać z jego usług lub też poprosić o przydzielenie obrońcy z urzędu. Bywa także, że cenieni i doświadczeni mecenasi decydują się stawać w czyjejś obronie pro bono, nie oczekując z tego tytułu żadnych apanaży.

Prawo karne to przepisy normujące kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej